Ten no hate made

Rysunek: Riyoko Ikedo
Scenariusz: Riyoko Ikedo

Tytuł „Aż do nieba” (jap. „Ten no hate made”) jest dziełem Riyoko Ikedo, która za czasów podanej wcześniej mangi, była jedną z najsławniejszych rysowniczek w Japonii, słynąca głównie z dzieła pt. „Lady Oscar”. W Polsce Aż do nieba wydano po raz pierwszy pod koniec 1996 roku przez nowo powstałe w tym okresie wydawnictwo JPF (Japonika-Polonika-Fantastika) i jest zarazem mangą po raz pierwszy wydaną w języku polskim.
Manga ta opisuje nam XVIII i XIX wieczną Polskę przed i porozbiorową, a dokładnie fabuła kręci się wokół osoby króla Poniatowskiego. Autorka bardzo blisko zbliża nam całe życie i poczynania ówczesnego władcy, które ma głębokie odniesienie do polskiej historii. W mandze Aż do nieba można się spotkać z dość dokładnymi odwzorowanymi polskimi budowlami jak i wielkich ludzi z historii Polski, m.in. Kościuszko czy Czartoryscy. Jedynie, aby nie kopiować zawartości historycznej dokładnie, pozmieniała kilka wątków, np. zamiast brata, Poniatowski, miał siostrę.

Łącznie wydano 3 tomu czarno-białej mangi w formacie A5. Widać, że w rysunku autorka bardzo się starała w szczegółach, jak również utrzymać realia historyczne, z czego widać, iż musiała przestudiować ją. Jeżeli miałbym przydzielać „Aż do nieba” do jakiejś grupy dałbym ją do shojo, gdyż zamiarem autorki było to, aby opowieść trafiała głównie do dziewcząt, ponieważ zawiera w sobie mieszankę wymienionej wcześniej historii z romansem.

Okładka: