Konwent: Odwołano Asucon XI

Prezydent RP ogłosił żałobę narodową w związku z katastrofą w kopalni \”Halemba\” w Rudzie Śląskiej.
Będzie ona obowiązywać od czwartku od godz. 10 do soboty włącznie. MDK \”Szopienice\”, w którym miał się odbyć konwent, odwołał wszelkie imprezy, w tym i Asucon XI . O nowym terminie – gdy tylko zostanie ustalony – powiadomimy jak najszybciej poprzez sieć, portale i stronę internetową.
Jeżeli ktoś wpłacił akredytację, a nowy termin konwentu nie będzie mu odpowiadał, organizator (ŚKF) zwróci akredytację. Bardzo prosimy o powiadomienie wszystkich znajomych – ewentualnych uczestników ASUCONU – o odwołaniu imprezy.

Organizatorzy