Film opowiada historię studentów studiów polonistyki na Wydziale Polonistyki Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych. Zdawać mogłoby się, że Japonia jako odległy kraj ma niewiele wspólnego z Polską...